Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra Ø
.
set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250341
Sted- og lokalitetsnummer
180401-136
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Perhøj", 3 x 18 m; 4 m bred, 1,3 m dybt, gammelt tilgroet hul i midten, åbent ud mod sydøst. Foden beskåret og omro- det helt rundt, tilgroet. Lyng og græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1883
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Perhøj", tilgroet flad sænkning i top, meterstor sten på NV-lige højside (ej mosgroet), lille dynge marksten (frisk) på SØ-fod, højfod beskåren hele vejen rundt undtagen i SØ med synlig stenkappe (?) hist og her, svært at skelne fra markstensdynger og tørvedynger (gl.), stenkappe i kant af høj kan føles hele vejen rundt, kan være overgroede marksten, bevokset med græs, lyng og løvkrat, i ager, gl. tilgroet grusgrav ca. 22 m. mod SØ. Påtalt beskåren højfod og marksten for ejer. Han vil hegne den ved kreaturgræsning, fjerne marksten og sørge for, at græsset igen får mulighed for at dække foden. Ejeren har i de par år, han har ejet marken, dækket en udløber af grusgraven, der gik helt hen til højen og fjernet en bræmme af sten, der lå hele vejen rundt om højen (ifølge ejer) Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links