960 oversigt. Set fra VNV.
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
412760
Sted- og lokalitetsnummer
050206-133
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4127-56, 60, 57, 59, 58, 53. Tingl.: 22/10 1907, godsejerinde frøken Ida M. Suhr til Petersgard. Afmærkn.: ms 1908, løjtnant L. Lassen 2 sammenhængende høje; østlige: 2 x 15 m, vestlige lidt min- dre. Gang over dem. NMI: ..... Gang over denne. (fejllæsning af lommebogen/bp 1987)

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en aflang Banke har ligget 1 eller maaske to smaa nu udjævnede Gravhøie. En Spadseregang fører over disse og de 2 følgende Høie [sb. 134-135]. Alle Høiene i Petersgaards Hestehave, om hvilke ikke Andet er udtrykkelig bemærket, ere velbevarede og ligge paa jævn, flad Mark.
1906
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo Høje, anlagt paa en langstrakt Højning, en Lystgang fører hen over dem. - Den østlige er c. 6' h., 50' br. Overfladen en Del beskadiget ved Lystgangen, en enkelt Randsten synlig mod NØ. Den vestllige Høj er lidt mindre, den oprindelige Form er stærkt forstyrret ved Lystgangen og ved talrige Rævegrave.
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid2 sammenhængende Høje, østl. 2+15 m. vestl. lidt mindre. Gang over denne.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links