Oversigt - Set fra V
.
Oversigt - Set fra SV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
272730
Sted- og lokalitetsnummer
010504-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2727-26, 28, 29, 30, 31. Tingl.: 10/12 1914 (Forpagter Fr. Rasmussen) Afmærkn.: MS (1931, F. Stoltze). Høj 3,5 m høj. Foden firkantet og målene her: V: 28, N: 23, Ø: 23, S: 28 m. Randsten: S: 2, N: 1, Ø: 1, V: 0. Siderne ujævne, græsgroet og med ret tæt krat.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSex Høie [sb.2-7], hvoraf kun No. [sb.] 6 kunde opmaales, da Marken er bevoxet med Rug. No. [sb.] 6 er afgraven i Siderne, navnlig imod V og Ø, Toppen flad. 78' i Diameter Nø-Sv, paa Sydsiden 12 3/4' høi. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,5 m. høj. Foden firkantet og Maalene her: V: 28, N: 23, Ø: 23, S: 28. Randsten: S: 2, N: 1, Ø: 1, V: 0. Siderne ujævne, græsgroet og med ret tæt Krat.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med en gammel gran samt masser af unge løvtræer, næsten krat. Beliggende på naturfredet areal, der forbinder højen med 2727:31 og går et stykke mod Ø og N. Udenfor dette dyrket mark. Randstenene nu jorddækkede. Bør saneres for skæmmende krat. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:26-29 og :31-32 en seværdig højgruppe. Formentlig offentlig adgang via det naturfredede areal. Fuldt synlig fra offentlig vej, hvorpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links