Oversigt - set fra S
.
Vestlige del af Tvillinghøj - set fra S
.
Oversigt - set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
272726
Sted- og lokalitetsnummer
010504-2
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2727-26, 28, 29, 30, 31. Tingl.: 10/12 1914 (Forpagter Fr. Rasmussen) Afmærkn.: MS (1931 F. Stoltze) Tvillinghøj 3,5 x 28 m (N-S) x 44 m (Ø-V). Randsten : V: 3, N: 15, Ø: 2, S: 2. Velbevarede, græsklædte med spredte træer.

Undersøgelseshistorie

1854
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1854
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1854
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSex Høie [sb.2-7], hvoraf kun No. [sb.] 6 kunde opmaales, da Marken er bevoxet med Rug... No. [sb.] 2 [[-2a]] er en tvillinghøi, hvori den daværende Sognepræsts Sønner (1857) fandt en Segl og en Kniv af Bronze (Mno. 16452).[i sb.2A]. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTvillinghøj 3,5 x 28 (N-S) x 44 (Ø-V) m. Randsten: V: 3, N: 15. Ø: 2, S: 2. Velbevarede, græsklædte m. spredte Træer. II forbindelse med 2727.26 er fredet et trekantet areal m. en stenrække. Jævnfør j.nr. 1322/61.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. FM-granit på begge høje. V-højen bevokset med 4 gamle løvtræer, 1 udgået fyr samt en del spredte, unge løvtræer, hvortil lidt løvkrat ved N- og S-fod. En buskklynge ved SV-hjørne. Ø-højen bevokset med 9 gamle løvtræer, især nederst på Ø-siden, hvortil spredte, unge løvtræer langs N- og S-fod. Randstenene overgroede. Omgivet af ager i N, Ø og S samt af naturfredet areal i V af karakter som overdrev på vej til at springe i skov. Tæt på V-fod af V-høj er opstillet en campingvogn. Sanering i form af fjernelse af krat og en del af de unge træer ville pynte, men er ikke nødvendig, da begge højes konturer træder tydeligt frem, som bevoksningen er p.t. I det naturfredede lille område V og SV for den vestlige høj ligger 4 sten på række (de 2 nordligste i sænkningen i markoverfladen). Stenrækken er fredet. Stenene ses næsten ikke i markoverfladen, da de er overgroede med mos og græs. Campingvognen står N for stenene i det naturfredede område. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:27-32 en særdeles seværdig højgruppe. Formentlig offentlig adgang via det naturfredede areal. Fuldt synlig fra offentlig vej i S, hvorpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, Arkæologi”Tvillinghøj”, den vestlige del af to sammenhængende høje, i alt 3,5 x 28 (N-S) x 44 (Ø-V) m. Randsten: V: 3, N: 15. Ø: 2, S: 2.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links