Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
272731
Sted- og lokalitetsnummer
010504-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 2727-26, 28, 29, 30, 31. Tingl.: 10/12 1914 (Forpagter Fr. Rasmussen) Afmærkn.: MS (1931, F. Stoltze) Høj 3,5 m høj. Foden firkantet og målene her: N: 19, Ø: 28, S: 20, V: 23 m. Randsten: N: 1, vestsiden en del afgravet. Top og sider ujævne. Bevokset med græs, buske og træer.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSex Høie [sb.2-7], hvoraf kun No. [sb.] 6 kunde opmaales, da Marken er bevoxet med Rug. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,5 m. høj. Foden firkantet og Maalene her: N: 19, Ø: 28, S: 20, V: 23 m.. Randsten: N: 1. Vestsiden en Del afgravet. Top og Sider ujævne. Bevokset med Græs, Buske og Træer.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med 12-14 gamle løvtræer på siderne (eg, bøg, birk), hvortil lidt løvkrat ved fod, især i Ø og SØ. Iøvrigt græsklædt. Beliggende i naturfredet areal af overdrevskarakter, der forbinder højen med 2727:30 og går et stykke mod Ø. I V dyrket mark. Bør saneres i form af fjernelse af krat og en del af træerne. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:26-30 og :32 en særdeles seværdig højgruppe. Formentlig offentlig adgang via det naturfredede areal. Fuldt synlig fra offentlig vej, hvorpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links