Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
41272
Sted- og lokalitetsnummer
050216-51
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 4/10 1876 (Præsteembedet) Aflang høj, dannet af 2 sammenvoksede høje, henholdsvis 1 x 13 m og 2 x 16 m. Ligger i Præsteskoven.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa flad Mark ligger en ret vel bevaret, aflang Høi, noget bredere mod den ene Ende. Se Pl.27. Hist og her sees ved Foden Sten og Huller efter bortagne Sten, saa at det vel kan antages, at hele Høien oprindelig har været omsat med Sten. I den bredere Ende hæver Høien sig til en regelmæssig, rund Høining, i alt 7 Fod høi, ved den smallere Ende er der en rund Høining, ialt 3 Fod høi, imellem disse 2 Høininger maaler Høien kun 2 Fod. I den bredere Ende er Omkredsen meget kjendelig, hvorimod den er noget udjævnet om den smallere og lavere del af Høien. Høiens Overflade er Overalt vel bevaret, uden Huller eller Spor af Gravning. Fredet i Sommeren 1876.
1876
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAflang Høj, dannet af to sammenvoksede Høje, henh.1+13 m. og 2+ 16 m.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links