oversigt, set fra syd
.
højen set fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27221
Sted- og lokalitetsnummer
030409-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Rævhøj" 5 x 55 m, har oprindelig vel været ca. 10 m længere mod NØ. Her står højen med stejl ubevokset skrænt på ca. 2 m i højden. Den øverste kalot af højen græsklædt. har vist været under plov. Opad siderne er nu kornmark. Trods dyrkningen bør denne høj fredes, hvis det er en grav- høj. Rævegrave. NMI: "Rævehøj"...................kornmark. I den åbne skrænt mod NØ ses en god halv meter under markoverfladen en større strandrullet sten og jorden tyder heller ikke på, at højen er en naturlig bakkedannelse. .......................gravhøj. Den virker anseelig. der har været mange rævegrave i højen.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNV for Snekkebjerg ligger "Rævhøj" en anselig noget aflang Høj, der hæver sig meget pludselig op af det flade Terrainligesom dog dens Form tyder paa, at den er en naturlig Dannelse saaledes skal ogsaa dens Fyld vidne om det samme. Bevoksning: 1983: Græs
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj "Rævehøj" 5 x 55 m. har oprindelig vel været ca. 10 m. længere mod NØ. Her staar Højen med afgravet, stejl ubevokset Skrænt paa ca. 2 m. i Højden. Den øverste Kalot af Højen græsklædt, har vist været under Plov. Opad Siderne er nu Kornmark. I den aabne Skrænt mod NØ ses en god halv Meter under Markoverfladen en større strandrullet Sten og Jorden tyder heller ikke paa, at Højen er en naturlig Bakkedannelsen. Trods dyrkningen bør denne Høj fredes, hvis det er en Gravhøj. Den virker anseelig. Der har været mange Rævegrave i Højen.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Rævehøj" 6,5 x 60 x 35 m. Aflang banke, orienteret NØ-SV. Ved foden gamle afgravninger mod NØ og NV nu helt tilgroede. Jævn overgang til det omgi- vende flade land. - Er det et oldtidsminde, eller en geologisk dannelse? Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links