set fra NØ
.
set fra N
.
set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
210626
Sted- og lokalitetsnummer
180209-58
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Sevel sogns Øster og Hjelm Hede. Tingl.: 19/9 1924, gdr. Arne Clarence Nielsen, Røjbækgård. Afmærkn.: MS 1923, lærer Chr. Krogh. 1947: Høj, 2,8 x 19 m, ældre gravning i top, pløjet for nær i N, samlinger af marksten. Lynggroet i ager. 1956: Høj, 2-2,5 x 18 (N-S) x 25 m (Ø-V). Mod syd er foden afgravet med op til ca. 1 m høj skrånende tilgroet brink (en vej til grusoplagsplads fø- rer forbi højen her mod syd). Vestfoden afpløjet. (Ploven bør standse 1 m længere ude her). Nordsiden synes noget afgravet (og der pløjes tilsynela- dende stadig af foden. Ploven bør her standse 2 m længere ude). Toppen flad (formentlig har her været en nedgravning, da bevoksningen her er græs) og græsgroet, hvorimod højen iøvrigt er lynggroet. På siderne desuden en del fyrrebuske. Mærkesten midt på siden mod øst (ca. 45 m sydvest for højen ligger en grusgrav, der efterhånden fyldes op med bagharpning. Ca. 20 m syd for højen ligger en anden grusgrav, der også efterhånden fyldes op med bag- harpning).

Undersøgelseshistorie

1901
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1901
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links