Oversigtsfoto sf V
.
sf S
.
Oversigtsfoto sf Ø
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
290317
Sted- og lokalitetsnummer
180610-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,1 x 18 m. Velbevaret. NV-fod lidt beskåret af vej. Bjergfyr og lyng i plantage.

Undersøgelseshistorie

1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Velformet, men med lidt ujævne sider med enkelte mindre afgravninger, gl. vejspor mod NNV beskærer foden lidt, NNV 1/3 beplantet med fyr (ældre beplantning), resten i lille hedestykke med en del selvsået fyr, skader tilgroede. Området anvendes til lerdueskydning, 14 m. syd for højen er opkastet en vold og i et rektangulært hul Ø for denne er opstillet (nedgravet) forskelligt jern til opstilling af kastemaskine. Yderligere lå der ved besigt. en stor væltet trækasse med tomme patronhylstre, som det iøvrigt flyder med i hele området. Ca. 35 m. SV for højen er opsat et lille træhus. Meddelt form. telefonisk at vi skriver til ham og hvorfor og hvad han skal gøre. Ejeroplysninger på berejserskema. Genbesigtigelse 24.10.1990: Høj, NV-fod beskåret af gl. skovvej, ca. 1/4 af højen er væk, stadig frisk profil, nu tilplantet med små graner ind til 1 m. fra højprofil, ej tilgroet, ca. 38 m. fra SV-lige højfod er et træskur 2 x 3 m. opført samt ved siden af et "riffelstativ" (?) i træ, ca. 15-17 m. SSØ for højfod er en grav med 2 jernstativer i bagved en græsklædt jordvold, en skydebane med skydevold ?, højen er bevokset med revling, lidt lyng og bjergfyr, i kant af hede m. bjergfyr og gl. plantage (gran) ca. 8 m. NNV for højprofil. Målangivelser: 1,1 x 18,0 x 13,0 m. Foto: 7-28-29. JBA Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links