Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231815
Sted- og lokalitetsnummer
140211-63
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bøgebevokset høj med et lille brud i toppen. 1,3 x 8 m.

Undersøgelseshistorie

1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKan ikke lokaliseres - efter pejling skulle den ligge i nedkørslen til en gammel grusgrav (nu losseplads). Der er et par "højninger", men om det bare er grus eller grus og høj, kan ikke ses. *************************************** Genbesigtigelse 9.3.1982: Højen ej fundet. HRK *************************************** Genbesigtigelse 22.4.1987: HRK har ret. Højen er delvis (d.v.s. for 2/3's vedkommende) sløjfet ved anlæggelse af udkørselsvej fra en gammel råstof-grav, der nu fremstår som en opgivet losseplads med træaffald, eternitplader, jerntromler, kasserede dyrehegn og indlagt VW- vrag. Grusgraven er anlagt ind i en N-vendt bakkeskråning med udkørsel i N. Umiddelbart op til V-siden af udkørslen ses højresten: Et ca. 9 x 4 m. stort segment, ca. 0,8 m. højt, afskåret i Ø af udkørslen fra grusgraven, jvf. JGB film 1, opt. 10. Intet spor af nyere aktivitet (d.v.s. at beskadigelserne skønnes sket for mindst 30 år siden), hvorfor påtale næppe er mulig. Hvis fredningen opretholdes, er §53 overtrådt ved affaldsdeponeringen, som dog også er langt ældre end 5 år. Evt. frigivelse til udgravning ?
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFormentlig lokaliseret. Bevokset med løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links