2160 oversigt. Set fra NØ.
.
Oversigt. Set fra SØ.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
432542
Sted- og lokalitetsnummer
070110-25
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,30 x ca. 11 m, stærkt udjævnet. Noget udflydende kon- turer. Overfladen lidt ujævn. Tæt beplantet med gran, i skov.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSønderskoven. - Lille, rund Høj, stærkt udjævnet. Højde ca. 0.35 m., Tværmaal ubestemmeligt. Nr. 13-25 [sb.13-25] danner en tæt samlet Gruppe af Smaahøje i aaben Højskov. De er alle Træbevoksede. Forsaavidt intet andet er bemærket er de fuldstændigt bevarede. - Det synes, som om Gruppen oprindelig har strakt sig noget længere mod Øst. Men Højskoven afløses her af tæt Ungskov, ved hvis Plantning Terainet formentlig er bleven noget udjævnet, saa at de enkelte Smaahøje ikke længere Tydeligt kan iagtages. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0.30 x ca. 11 m, stærkt udjævnet. Noget udflydende konturer Overfladen lidt ujævn. Tæt beplantet med gran, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1 lille, udflydende høj, liggende ca 8-9 m NNØ for 4325:43 (afstand fra fod til fod). Højoverfladen er ujævn og arret. Grænserne diffuse. Op ad nordlige højfod går hjulspor, der har blottet jorden (virker ret friske). 1 vindfælde har løftet lidt af højfoden mod NV. 6 modne grantræer gror indenfor højperiferien. Terrænforhold på stedet - se 4325-43. Påtale: Maskinspor. Tilplantet (1986) med ca 2årige graner i plantehuller. Der er taget stød op. Højen er meget ødelagt efter stødoptagning og maskinkørsel. Ejer - se 4425-153. Mål: 0,5x10x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** Se 4325-43. Ny bes. 11/12-86. Afsætning på Mb. korrekt. 4-cm kort rettet. Cl.+M.B. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet. Bunddække: skovbund.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links