Oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
2117104
Sted- og lokalitetsnummer
140115-181
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, oprindeligt 16 m i diameter, 2,65 m høj; hele højen nu omrodet og ud- gravet, så der kun er igen en græsgroet tomt og i syd og sydvest en buefor- met, kratbevokset vold; i ager. (Okt. 1986, MB) meget lidt tilbage.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Den er lyngklædt men pløjet for nær paa alle Sider. Ved dens Fod findes smaa Krandssteen stablede, men 50" oppe i dens fine Muldfyld sees Spor af en Række større Krandsstene hvis Retning somme Steder sees tydelig og sluttet. Højen er bygt af Muld, men den er fuldstændig forstyrret ved et Topbrud fra Sydøst. Brudet er 8 Alen lang, 6 Alen bred og 40" dyb endog det er dækket med i fyldte Marksteen. Her findes mod Nordvest 3 store Steen ved Højens Fod. De to hører vist næppe Højen til og ere formodentlig komne fra Marken. Den sydligst staar i Række med Stablingen ved Højens Fod og hører Højen til.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, oprindeligt 16 m i Diameter, 2,65 m høj, hele Højen nu omrodet og udgravet, saa der kun er igen en græsgroet Tomt og i S og SV en bueformet, kratbevokset Vold, i Ager.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMeget lidt tilbage af højen.
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,C
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Morslands Historiske Museum
2010
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links