Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150247
Sted- og lokalitetsnummer
110612-50
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/7 1903, gdr. Chr. Gramstrup: fredningen tiltrådt af Peder Chr. Christensen. Diplom til Chr. Gramstrup. Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen. I 1916 blev mærkestenen sat dybere i jorden. H. Kjær. Høj, af "Skinnebjerghøje", 2,2 x 15 m. Fod og side beskåret og senere udjævnet. Senere er fod afpløjet i nord og vest med skrå brink. Mod SØ en aftrampet delvis ubevokset skrænt. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkjenn'bjerrehyv' kaldes 6 store og en overpløjet Høj paa Neder- og Over-Gramstrup Mark [N. nr. 52-58, svarer til sb. 52,51,50,49,48,47,410]. I "Den danske Lods" kaldes de "Skindbjerghøje", men Navnet, som Egnens Folk giver dem, maa nok være rigtigst. "Aa skjenn'" = "at skinne" har intet tilfælles med "Skind". Denne Høj er 49 Skridt lige Vest for Skjellet mellem Matr. 11a og 11b, Højen lige for Grøften. Den er 70 Skridt i Omfang, omtrent ubeskadiget og kun lidt sunken i Midten. De 4 sidst beskrevne Høje [N. nr. 53-56, svarer til sb. 51,50, 49,48] gjøre en ret Linie paa Højen Ø. for Toppenbjerg og Kippelhøje. Staaer man altsaa paa den næstvestligste af Skinnebjerghøje (53) [sb. 51], har man de tre efterfølgende (54,55 & 56) [sb. 50,49,48] overet med Toppenbjerghøj (68) [sb. 313] og Klippelhøje (76-77) [sb. 291-292]. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid52-58 [sb. 52,51,50,49,48,47,410] Skinnebjerrehøiene. No 54 er 40 Fod i Tværmaal, 7-8 Fod høi, lidt sunken midt i. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,2 x 15 m., noget uregelmæssig af Form ved gl. Beskæring af Fod og Side og senere Udjævning. Senere er Fod afpløjet i N. og V., med skraa Brink, indtil ca. 1 m. h. Mærkesten i nordre Side, fredlyst. Højene 47-52 er "Skinnebjerghøje"..."Skinnebjerghøjene" ligger smukt paa Højdedraget over Vestervig. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Skinnebjerghøje", 2,2 x 15 m. Fod og Side beskaaret og senere udjævnet. Senere er Fod afpløjet i Nord og Vest med skraa Brink. Mod SØ en aftrampet delvis ubevokset Skrænt. Græsklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj af "Skinnebjerghøje". Top let affladet imod SV. Højsiden bærer tydelige spor efter alvorlige, nu tilgroede kreaturskader. Værst imod V, SV, S og SØ, hvor der tæt op til top af høj ses tilgroet 20-30 cm. høj skrænt. Større tilgroet hulning omkring M.S. ** Seværdighedsforklaring ** Flot udsigt over Krik Vig til Thyborøn. Del af højgruppe. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager i Vestervigs udkant. Vandresti fører forbi højgruppen. Herfra fantastisk udsigt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links