Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
19176
Sted- og lokalitetsnummer
141013-40
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 14 x 1 m. Gravning i N, græsgroet.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPlads for en Høj, Skovgaarde B, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Denne Høj er dyrket saalænge, saa den næsten er udslæbt. Paa Pladsen sees nogle smaa Brosteen. Højen er bygt af Undergrundsjord. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 14 m i Diameter, 1 m høj. Gravning i N., græsgroet. J.Nr. 347/46. Ad. [sb.nr.] 36-45: Af hele det Areal, som rummer Højene [sb.nr.] 36-45, er det allermest lynggroet eller stedsevarende Græs. Kun et Par daarlige Marker findes ind imellem. Dels arkæologiske, dels af naturfredningsmæssige Grunde, foreslaas en Arealfredning af det indrammede Bakkedrag forsøgt. Foruden de 3 nævnte Ejere, findes der Lodder, som tilhører Gdr. Niels Hougesen, Skovgaarde pr. Vivild.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLille velbevaret rundhøj, 2,0 x 14,0 x 11,0 m. Bevoksning ej fjernet som lovet jvf. j.nr. 1226/58. Genbesigtigelse 3.9.1986: I opfuringer på og omkring højen står graner, nu mindst 20 år gamle. JGB Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFormodes fundet som beskrevet. Højen er helt dækket af tæt krat og enkelte fyrretræer. Oversigtsfoto ikke muligt pga. tæt bevoksning omkring højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links