Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1713133
Sted- og lokalitetsnummer
140702-56
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ny fredningstekst: ************* Høj, 2,3 x 15 m. Overfladet noget ujævn efter dyregrave. Fra højen udgår mod vest en ca. 22 m lang stenrække. Den består dels af ca. meterlange sten (hvoraf i hvert fald et par stykker synes at have stået oprejst), dels af mindre, kantrejste sten. 3 meterstore sten er opbrudt og ligger udslæbt nogle meter hhv. N (1 sten) og S (2 sten) for rækken. 2006: Omtinglysning grundet fejl i afsætning og fredningsbeskrivelser: A-fredning af 27/3-1930 aflyst Tingl.: 27/3 1930, læge G. Bernth og hustru, og fabrikant Chr.I. Schwensen og hustru. Afmærkn.: MS 1931, H. Kjær. Høj, 3 x 18 m. Afgravninger i top og sider. I top rævegrav. Ret tæt busk- bevoksning, iøvrig græsgroet.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, c. 6 F. høi, sikkert udgravet. Bevoksning: 1990: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1930
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3 x 18 m. Afgravninger i top og sider. I top rævegrav. Ret tæt buskbevoksning, i øvrigt græsgroet. FM 27/3 1930 MS 1931[[FM 1930]] Bevoksning: 1990: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med ret ujævn overflade, helt eller delvis på grund af dyregrave hvoraf endnu ses nogle få. Vest for højen en delvis forstyrret stenrække eller -streng, orienteret Ø/V, begyndende ca 2 m fra højfoden. Den består tildels af mere end meterlange, aflange (bautalignende) sten, hvoraf et par stykker endnu in situ ses at have været rejst med nu er delvis væltede. Andre meterstore sten ligger opbrudt S for en formodede række (2 stk) og 6 m N for den (1 stk). i rækken sidder desuden et par mindre, kantrejste sten in situ. Stenstrengen kan følges over en længde af ca 22 m. Højen er tilplantet med gl. gran (mindst 30 år gl.). Bevoksning: 1990: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræsklædt høj i plantage. Enkelte selvsåede graner.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum"odderhøj". Beliggende i juletræsplantage.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links