Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191883
Sted- og lokalitetsnummer
140106-19
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/8 1916, Mylius Benzon. "Sneglehøj", med sneglegang til top, som er planeret. Lavning rundt om hø- jen. I top hul efter fundament til søjle, nu forsvundet.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNo. 19. Sneglehøj, Benzon Skov, Gjerrild S Nørre H Randers A. [Skitsetegning i Sb., 40 Al. i diam., 135" h.] Denne smukke Høj har i en senere Tid faaet en vindelformet Trappegang anlagt om ad dens Sider og ovenpaa er den bleven planeret, saa den nu er ganske flad. Der er i sin Tid anbragt en Granitsøjle ovenpaa den. Det lader til at denne Søjle er fra en ældre Bygning. Der er en synlig Lavning næsten rundt om Højen. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSneglegangen ses ej. Hul i top (3 x 3 x 1 m.) med (1 x 0,3 m.) grøft mod Ø. Højen har kun bundbevoksning på N-siden. Den er så sårbar, at hver eneste besøgende direkte synligt nedtramper højen - berejseren inkl. *************************************** Genbesigtigelse 4.11.1986: Bundvegetation retableret, højen ikke længere erosions- eller færdselstruet. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sneglegangen kan svagt anes. 2 store rodvæltere ved foden mod øst. Højen er tæt bevokset med grantræer på nordsiden. Store løvtræer på resten af højen. Intet græsdække.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links