Oversigt fra nordvest
.
Oversigt set fra syd
.
Oversigt set fra nord
.
Oversigt set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130428
Sted- og lokalitetsnummer
110307-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Den nordlige del af en høj, 3 x 20 m. Størstedelen af den sydlige del bortgravet. Siden her tildels med 2 m høj, stejl brink. Græs- og lyngklædt. Nr. Skjoldborg, matr.nr. 26a: Den sydlige del af høj i skel til Nr. Skjoldborg, matr.nr. 25b.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 3,3 x 20,0 x 15,0 m. En del af siden bortgravet i S og SØ. I toppen gammelt hul, 2,5 x 2 m., 0,75 m. dybt, åbent mod S. S-siden er svedet af, formodentlig under markafbrænding, men er ved at gro til igen. N-siden står temmelig stejlt og kan se ud til for længe siden at være nedtrådt af kreaturer. Alt er imidlertid helt tilgroet med græs. Bredde: N/S, længde Ø/V. Film: /28: Fra S, /29: Fra SV. Bevoksning: 1983: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links