Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1411111
Sted- og lokalitetsnummer
120509-104
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl. : 13/10 1906. Gdr. Niels Mølgård, (kun på 6 c) Diplom 1953: Høj, 1,9 (fra nord) - 2,55 (fra sydvest) x 14,5 m. Hul i top og ud i nordsiden 4 x 1,5 m, 0,85 m dyb. Fod og lidt af siden mod nord-nordvest afpløjet. Græsklædt, bevokset med gyvel og nogle mindre løvtræer, i ager. Knap 1/3 af højen mod øst er bortgravet efter fredningen, med lodret indil 1,7 m høj væg. Suldrup.matr.n. 6b: Høj i skel til matr.nr. 6c(6ak? 1967??h)6ak 1959: Høj, 2 x 18 m. Østsiden beskadiget ved afgravning, men det her delvis bortgravede parti indgår arealmæssigt i fredningen, så- ledes at restaurering ved lejlighed kan finde sted. (I toppen af højen et tilgroet hul, ca. 5 m i nord-syd og indtil 2 m i øst-vest, dybden en god meter. Foden mod syd, vest og nord (matr.nr. 6c) er afpløjet, og ploven synes stadig at skære af højen, dette er påtalt over for ejeren, der lovede at pløje jord til højen og ikke mere at pløje ind på højens område). Højen er græsgroet med enkelte træer og buske.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumKrattilgroet høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links