Oversigt set fra syd
.
Volden vest for hullet set fra nord
.
Oversigt set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1107104
Sted- og lokalitetsnummer
110708-76
Anlæg
Rundhøj, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterHøjen totalt fjernet. Stort hul med sten, fra marken eller ødelagt grav.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet ved besigtigelse i 1999, ligger i afgræsset areal.
2016
Museal besigtigelse - Museum ThyAnlæg beliggende ved Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Hul efter rundhøj. 12 x 6 – 7 m orienteret nord – syd. I hullet ligger mindst 8 store kampesten og et uvist antal mindre. Alle mere eller mindre dækket af græs og mos. I hullet også en mængde kvas og udgåede træer. Langs hullets vestkant ses en ca. 40 cm høj, 2 m bred græsbevokset forhøjning. Kan være opgravet materiale fra hullet eller vestsiden af den rundhøj som blev registreret på stedet i 1914 opmålingen. Beliggende på toppen af vestvendt skrænt i østkanten af et græsningsareal, der ligger øst for det fredede område. Ca. 20 m syd for stensamlingen 1107103. Ca. 10 m syd for hullet falder terrænet stejlt mod syd og vest. Rundt om på skrænten ligger spredte sten i græsset. Langs hullets østkant er et læhegn. Vest for hullet og forhøjningen vokser tre store graner på kanten af skrænten.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links