Oversigtsfoto set fra NV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
260951
Sted- og lokalitetsnummer
160608-55
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 3,3 x 35 m. Smukt toppet, men to større fordybninger på ca. 0,5 m's dybde i top. Bevokset med lyng, fyr og birk i plantage og hedestykke. Matr.nr. 2f. Tårup: Høj i skel til matr.nr. 3a af Tyklund-Torup.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Thingdalen ved Rævsø ligger 7 smaa velbevarede Høje [sb. 46-52] 2-6' h. - en lignende [sb. 54] længere mod n.v. i Dalen. - En stor lynggroet Høj [sb. 53] ligger ovenfor Dalen hen imod vestre Skjel, i dette en Høj (se [sb.] Nr. 1[dvs. 1-6]), i det østre skjel mod Tyklund ligger en anselig Høj [sb. 55] 16-18' h. med temmelig bratte Sider. - 2-3 overpløjede Høje [sb. 56-57 samt 59] mod S. paa Lodden. Bevoksning: 1988: Lyng og Løvtræer
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,3 x 35 m. Smukt toppet, med to større fordybninger på ca. 0,5 m's dybde i top. Bevokset med lyng, fyr og birk, i plantage og hedestykke.Matrnr. 2a og 3b Tårup. Høj 3,3 x 35 m. Smukt toppet, men to større Fordybninger i Top på hver ca. 0,5 m's Dybde. Fredet. Bevoksning: 1988: Lyng og Løvtræer
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, ret stejle sider. NV og SØ for centrum ses i toppen 2 gl. nedgravninger, hhv. ca 5 x 3 m, o,6 m dyb, og 3 x 3 m, 0,5 m dyb. Omgives i Ø af ældre grankultur, i V af et meget smukt blandingsterræn bestående a opgivet ager (nu hede), gl. hede/overdrev med spredt fyrre- og egebevoksning, samt gl. grankultur Bevoksning: 1988: Lyng og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj omgivet af dige. Højen er bevokset med nåletræer. Der ligger et væltet træ nedover sydsiden af højen. Beliggende i stormfaldsområde.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links