sf NV
.
sf SV
.
sf SØ
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
270429
Sted- og lokalitetsnummer
180111-35
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/10 (21/11) 1932, enkefru Mathilde Frederiksen (12v) og gdr. Jens Krog Jensen og hustru, Borris (85af). Afmærkn.: MS 1934, M. Mackeprang. Høj, 2,75 x 18 m. "Taterhøj". Lyngklædt i ager. I toppen en sænkning, 4,5 m bred, 1 m dyb. Mod Ø og NØ en 1,3 m høj brink. Matr.nr. 85af: Vestlige halvdel af "Taterhøj", i skel til matr.nr. 12v. Nørreland.

Undersøgelseshistorie

1883
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 2,5 x 20,0 x 19,0 m. Krater i top med udløb mod N. Ved N-fod udgravet fyld. Stejle brinker mod NØ og Ø. Alt gamle skader. Ud for S-fod er der fjernet jord eller sten med traktor, der er gravet helt ind til fredningsstenen, der står over højfoden. Lidt længere mod Ø ligger en del marksten, der nu dækker over et tidligere angreb på højen, som ser ud til at have afdækket randsten, som kan anes bag markstenene. Ejer kontaktes om udbedring af skader. Ejeroplysning på skema. 23.4.87: Aftalte med ejer, at stenene fjernes og at sten fremtidigt lægges lidt fra højen, indtil de bliver kørt væk. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links