Oversigt set fra Ø
.
Kløvede sten syd for dyssen/jættestuen. Set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
121254
Sted- og lokalitetsnummer
120511-90
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,3 x 8 m. I top et hul, ca. 3 m stort og ca. 1 m dybt. Vestligt i hullet en stor stenblok, af hvis østre, smallere ende et stykke er afslået. Stenen muligvis væltet, men iøvrigt antagelig på plads. Dens længde er ca. knapt 1 m, bredden og tykkelsen er ca. 0,5 m. (Sydøst for højningen ligger affalds- rester af store kløvede sten). Fra hullet i top og mod sydøst er gravet en ca. 1 m bred og 2 m lang og nu ca. 0,2 m dyb sænkning. (Det kan antages, at der på stedet har ligget en dysse eller en lille jættestue). Bevokset med græs, blåbær og bævreasp, i plantage.

Undersøgelseshistorie

1961
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom før. Nu tilgroet. Bør plejes. Bevoksning: 1979: Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links