Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
24176
Sted- og lokalitetsnummer
140510-19
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/8 1895. Købt Afmærkn.: MS. 1913, løjtnant Lassen Nordligste af "Trehøje". Meget anselig rundhøj, 5-6 x 40-45 m. I toppen et hul, hvorfra gravet rende ned ad siden mod sydvest. Lyng, i hede.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1895
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMeget anselig høj, 5,0 x 35,0 x 35,0 m. I randen titter sten fra fodkransen frem. Højen er udsat for et meget stort slid fra færdsel. På trods af vedligeholdelsesarbejder er den helt præget af færdselen - man har mere fornemmelse af udsigtspunkt end fortidsminde. Toppen af højen er planeret med stabilt grus. Trappe op ad Ø-siden med dybt nedslidte stier på begge sider af denne. På V-siden en tilsvarende sti. Parkeringsplads Ø for højen meget dominerende. Ej medtaget i plejeplanen for området, hvilket er uforståeligt. ** Seværdighedsforklaring ** Overordentlig meget benyttet udsigtspunkt - Trehøjekomplekset dominerer meget i Mols-landskabet - det er beliggende i centrum og kan ses utroligt vidt omkring p.g.a. landskabspleje. *************************************** Genbesigtigelse 18.06.1985: Især i højens Ø-side ved den trappe, som skoven har lavet, er der dybe slidrender efter besøgende (over 100.000 om året iflg. skoven). Lignende beskadigelser i V-siden, 1 m. brede og 0,5 m. dybe render. CLM Bevoksning: 1980: Græs.
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] FRST F. 550-535. Sb. 14.05.10, 19, 21 og 32. Restaurering af høje. Trehøje. Sb. 14.05.10, 19, 21 og 32. Restaureringsberetning af 18/12 1985 fra FRST. Modtaget på N01 i Dec. 1985. Vedlagt sagen: Dokumentation (kort, oversigtstegning samt fotografier).
1985
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] FRST. F. 550-535. Sb. 14.05.10, 19, 21 og 32. Restaureringsrapport. Fr.nr. 2417:6, 9 og 11. Trehøje, Vistoft s. 14.05.10. Foranlediget af henvendelser fra Fussingø Skovdistrikt v/ Skovfoged Kim Egefjord foretoges restaurering af de 3 høje. ... [Fortsætter].
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden trappe mod øst. Flad top. FM-sten ved fod mod SØ. Højen er græsklædt. Seværdig i sammenhæng med de øvrige gravhøje i området.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links