8159
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150268
Sted- og lokalitetsnummer
110612-277
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/8 1916, gdr. Kristen Lund Jensen Diplom Høj, af "Trillinghøje", 3,2 x 20 m. Let indsænket i top og østre side. Fod rundt om afskåret, hvorved 1 randsten ses i syd. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid88,89 og 90 Trillinghyv' [sb. 279,278,277]. Saaledes kaldes tre store Høje ude i Heden. (den sydostligste) Ligesom ved den sydvestlige Høj er der en grøn Grøft søndenom til V. fra SO. Højen er næsten ubeskadiget og holder 95 Skridt i Omfang. Først nu kan Meddeleren forstaa, hvad disse Grøfter i Kanten af en Høj skulle betyde: det maa have været Hensigten at gaa ned og plyndre Højen for Stenene, som udgjøre Omkreden (Krandsen). Det lykkedes først tredie Gang at aflægge disse Højes Position i Kortet, da de faa Beboere derude i Heden ikke kjendte de yderst utydelige Skjel. Endelig, efter at have faaet at vide, at der nogle Skridt NV. for den nordligste Høj stod en spids graa Sten, som var Treskjel, blev det muligt at orientere sig, thi mod S. ved Ulsted Mark er der ikke Skjel at se. Nævnte Treskjel er altsaa mellem 8d i Randrup Hede, hvor den vestligste Høj er, 4a i Oxenbøl Hede, hvor de to østligste findes med den mod V.N.V. gaaende Vej imellem. Der N. for er 5a i Oxenbøl Hede (Anders Nielsen). Trillinghøje ere omtrent lige N. for Hundhøj (82) [sb. 285] paa Ulsted Bakke, SSV. for Jakob Vindings Hus og lige Vest for Søren Olesens. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTvillinghøiene. No 88 [sb. 279] (Randrup Hede 8d) er en mindre Jordhøi, 89 og 90 [sb. 278 og 277] (Oxenbøl Hede, Mno 4a) ere velbevarede (i 90 er der dog en Udkastning foroven) og enhver af omtrent 70 Fods Tværmaal og 8-9 Fods Høide. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,2 x 20 m., let indsænket i Top og foroven i østre Side. Fod rundt om aftraadt, hvorved i S. en Randsten, 1/3 m. stor, er bleven synlig. Fredlystes af Gaardejer Kr. Lund Jensen, V. Ulsted. - 277-79 = Trillinghøje. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Trillinghøje", 3,2 x 20 m. Let indsænket i Top og østre Side. Fod rundt om afskaaret, hvorved 1 Randsten i Syd ses. Græsklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidligere beskr., men med nye kreaturskader. V-lige højfod aftrådt. Fremstår med en 10 m. lang brink op til 0,6 m. høj. 5 større sten ses i nordre ende af brink. Længere oppe på højens V-side næsten helt tilvokset, gl. kreaturskade. Det samme tilfældet ved nordre højside. ********************************************* Genbesigtiget 17.8.1981 af JHB - Se 1502:67. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links