Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra N
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
181241
Sted- og lokalitetsnummer
140711-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

True matr.nr.8f : Høj i skel til matr.nr.6l af True. Tingl.: 9/8 1882 (købt) samt 12/3 1924. Matr.nr.6l har ikke tinglyst fredning. Afmærkn.: MS 1937. Høj, 3,5 x 20 m. En del af højens østside bortgravet i gammel tid. Flad afgravning midt på vestsiden. Bevokset med græs og lidt buske. I skel.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, c. 45 F. i Tværmaal og 7 F. høi, den østlige Side er overpløiet, ellers fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
1882
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3,5 x 20 m. En del af højens østside bortgravet i gammel tid. Flad afgravning midt på højens vestside. Bevokset med græs og lidt buske. (Dog har matr.nr. 6l ikke tinglyst fredning). FM 1882 og 1924 MS 1937F.M. (Matr.nr. 8) 1882 og 1924 MS 1937 Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorCa. 2/3 af rundhøj i agerskel. Det østlige 1/3 er som tidligere beskrevet bortgravet, og her forløber nu en N-S gående markvej langs østsiden af skellinien. Hele højen er græsbevokset, incl. gl. afgravningsbrink imod øst. På nordsiden lavt løvkrat. Granit M.S. midt på vestlige højside. I højtop ses toppen af 4 mandsløft-store, jordfaste sten, og i sydlige højfod 2 enkeltstående randsten. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i højgruppe, let synlig fra offentlig vej. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links