Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150257
Sted- og lokalitetsnummer
110612-251
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 10 (Ø-V) x 15 (N-S). Siden afgravet forneden hele vejen rundt og står her ubevokset. I virkeligheden er der kun midtpartiet af en høj tilbage. Overfladen ujævn og hul- let. Græsgroet i ager. Vestervig Kloster, matr.nr. 1u: Høj i skel til mart.nr. 1t.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTvillingshyv' [N. nr. 241 og 242, svarer til sb. 251-252]. Det er sært, at disse Høje kaldes saaledes, da der er 40 Skridt imellem dem. De ligge i Retning Ø.-V. for hinanden, N. for Landevejen. Den vestlige har en lille, gammel Udkastning mod N., et Hul ovenpaa mod NO. og en lille Plet som Nedskred i Ø. Der er skaalformig Fordybning mod NO. En anden Hulning mod SV. er vist fra nyere Tid. Højen er 79 Skridt i Omkreds. V. om er et ældgammelt Dige i S.-N., et andet Dige N. paa mellem Højene, og der er et Tværdige N. for. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTvillinghøie [E. 241-242, svarer til sb. 251-252] - (der er 40 Skridt mellem dem - begge lyngbegroede, velbevarede mellemstore Høie. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, fra N. 2,3, fra S. 3,2 m. h., 17 m. br. Fod let afpløjet, i N. en ringe Sænkning. Burde fredlyses. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 10 (Ø-V) x 15 (N-S). Siden afgravet forneden hele Vejen rundt og staar her ubevokset. I Virkelighed er der kun Midtpartiet af en Høj tilbage. Overfladen ujævn og hullet. Græsgroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Mål: 1,6 x 13,0 x 9,0 m. Stærkt afpløjet ved V-lige og Ø-lige side (ældre skade), deraf højens ovale grundrids. En del af top og vestre højside med sparsom vegetation. Overflade jævn. Restaureret af forrige ejer. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links