Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150238
Sted- og lokalitetsnummer
110612-198
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Storehøj", 3,5 x 28 m. Stærkt ødelagt. Skråt afgravet fra nord. Huller mod syd og vest. Desuden store afgravnin- ger mod øst og i top ret frisk hul 1 x 2 m stort og ca. 1 m dybt. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDet er maaske ingen Høj, men en Dysse, og har det været Høj, saa er der en meget stor med en lille baade Ø. og N. for. Den lille ved Ø. Enden er overpløjet og besaaet, den V. for ikke, men udkastet og med Kartoffelkuler i. Den store er udkastet paa den skammeligste Maade, idet hele S. og V. Siden er borte. N. Siden ser bedre ud, skjøndt der nok har været gravet ned efter Randstenene. Den store Høj for sig alene vilde været 111 Skridt i Omkreds. Beliggenheden er ca. 200 Skridt V. for Bubbel Gaard og 30 Skridt S. for Vejen. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStorhøi paa en temmelig anselig naturlig Banke er et Complex af 4 Gravhøie: a er overpløiet, 60 Fod i Tværmaal, 2 Fod høi, b er 54 Fod i Tværmaal, 8' h. c 74 x 16', d 42 x 5' høi men overpløiet, b og c ere stærkt ødelagte ved Gravninger. Se prospect af E. Schiødte [skitse i sognebeskrivelsen]. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Storehøj", stærkt ødelagt, ca. 3,5 m. h. Kun et mindre Parti mod N. er ubeskadiget. Herfra skraat afgravet i betydelig Dybde og med Huller, mod S. og V. delvis til Bund. Centralgraven kan være bevaret. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Storehøj", 3,5 x 28 m. Stærkt ødelagt. Skraat afgravet fra N. Huller mod Syd og Vest. Desuden store Afgravninger mod Øst og i Top ret friskt Hul 1 x 2 m stort og ca. 1 m dybt græsklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr. Omtalte hul i top nu udjævnet. Nye ret alvorlige kreaturskader på nordøstre højside og ved nordre højfod. På førstnævnte sted en 2 x 3 m. bred aftrædning med op til 40 cm. høj brink. Imod N en 5 x 2 m. stor aftrædning med op til 0,6 m. høj brink. Ejer (ejeroplysing på skema) lover at lægge jord på og så nyt græs på de beskadigede partier af høj. ********************************************** Genbesigtigelse 23.6.1981: De med forrige ejer aftalte udbedringer af kreaturskader endnu ikke foretaget p.g.a. det fugtige forår. Vil blive foretaget i løbet af efteråret 1981. JHB ********************************************** Genbesigtigelse 2.5.1983: Som tidl. beskr. Skader ikke udbedret. Afgrøde på marken. Ejer kontaktes. ALO Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Omtalte kreaturskader nu tilgroet. Græsklædt høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links