Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150234
Sted- og lokalitetsnummer
110612-202
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3-3,5 x 20 m. Fra syd-fod over top til V-fod 4 m bred gravning, indtil 0,6 m dyb. Højen iøvigt ret velbevaret. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne er 30 Skridt Ø. for den foregaaende. Det har været en stor Høj, og den er endnu hel paa Ø. Siden. Men der er kastet en vældig Skure ind til Midten fra S. og ligesaa fra V. Her er ved Udgravningen funden en Urne med Ben og en Stump Broncekniv med Ciselering og senere en Øxehammer af Sandsten. Urnen blev ødelagt, begge de nævnte Ting ere i Meddelerens Værge. A 3012 Øxe, B 1704 Ragekniv [senere tilføjelse]. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStærkt udgravet. (Broncekniv og Øxhammer af Sandsten, Museets No B...) Bevoksning: 1980: Græs
1877
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn enkeltgravsstridsøkse fra lærer Nielsens samling.
1877
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn bronzekniv, som blev medbragt af C. Engelhardt fra herredsrejsen.
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,0-3,5 x 20 m. Fra Fod i S. op over Top og ud ved vestre Fod en 4 m. br. Gravning, indtil 2/3 m. d. Heri er f. en Urne med orn. Ragekniv B. 1704 og senere en Stridsøxe med Skafthul, A. 3012. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3-3,5 x 20 m. Fra Syd-Fod over Top til V-Fod 4 m bred Gravning indtil 0,6 m dyb. Højen iøvrigt ret velbevaret. Græsklædt i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr. Dog med mindre fordybning øverst på NØ-lige højside. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links