Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
230441
Sted- og lokalitetsnummer
180810-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj i skellet mellem Vind og Vinding sogne, 2,30 x 19 m. Lyngklædt og bevok- set med gran og fyr, mellem hede og ager. Et granhegn strækker sig fra S op ad højsiden til toppen. Et andet granhegn strækker sig fra Ø op ad høj- siden til toppen. Højen er lidt uregelmæssig af form og overfladen er noget ujævn. Dertil ses en del beskadigelser, hvoraf følgende er de vigtigste: Ø-ligt i toppen en udgravning (2 m i diameter, 0,70 m dyb). Fra SSV-side en indgravning (2 m bred, 0,70 m dyb, ca. 5 m ind i højen). I det meste af om- kredsen, nemlig fra N over V til SØ er højfoden ødelagt af større og mindre gravninger; de største findes i SV og VSV. Højens centrale del er forholds- vis ubeskadiget. Matr.nr. 2d, Vind, Vind s. og matr.nr. 6 og 7, Sønderlund, Vinding s.: Høj i skel til matr.nr. 1c, Vind, Vind s.

Undersøgelseshistorie

1902
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som fritekst. De gamle granhegn over højen er fjernet. Bevokset med græs og stød i skel mellem agre. Grusvej passerer ved sydvestfod. Nyt læhegn (ca. 1 m. højt) indtil 4 m. fra ØNØ-lige højfod. Bevoksning: 1991: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links