Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171439
Sted- og lokalitetsnummer
140410-105
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af C-højen 1997: ********************** Højrest, 2 x 18 m, af cirkulær grundplan. I nord er bevaret et 18 x 9 m stort, segmentformet parti i 2 meters højde; øvrige del af højtomten synes bevaret i en højde af ca. 1 m og uden spor efter nedgravninger under dette niveau.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjtomt, 18 m i diameter. I N er et 18 x 9 m stort, segmentformet parti bevaret i 2 m's højde, øvrige del af tomten er bevaret i en højde af ca 1 m og uden spor efter nedgravninger under denne dybde. Højkarakteren er, for det nordlige partis vedkommende, fuldtud i behold, jfr. fotos. Tinglyses.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links