Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
140241
Sted- og lokalitetsnummer
110612-67
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/7 1903, gdr. Peter Jespersen Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen Høj, af "Ormehøje", 3 x 16 m. I top sænkning 0,3 m dyb med jord udkastet i nord. Vest- og sydsiden står med skred. Stør- re afgravning i NØ, S- og SV-side fladt indsænkede.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVorm'hyv'. Saales kaldes tre Høje [N. nr. 175-177, svarer til sb. 67-69], der ere beliggende ca. 400 Alen S. for den søndre Ørum Bro og tæt Ø. for Vejen, som gaaer fra Vestervig gjennem Trankjær og Handrup til Ørum. De ere alle paa Matr. No. 9 i Handrup, tilhørende Jesper Pedersens Enke. Den nordvestlige Høj har været megt stor, men er tidligere udkastet og danner ligesom Terrasser mod S. - I N. Siden er en vældig Lergrav, og Vejgrøften har gjort V. Siden Skade. Den er 24 Skridt fra N. Skjel. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVormhøiene [E. 175-177, svarer til sb. 67-69]: 175 er 73 Fod i Tværmaal, 9 Fod høi, formodentlig udgravet, - 176 er af 46 Fods Tværmaal, 7-8 Fod høi, Midten udgravet, Siderne kvadratisk afksaarne, - 177 af Tværmaal 47 Fod, nu høist 6 Fod h. Toppen afgravet, men forøvrigt i god Stand. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, opr. ca. 2,5, nu 3,0 m. h, 16 m. br. I Top en aflang Sænkning, 1/3 m. d., med Jord udkastet mod N., V. og s. Side staar med Skred. Mod Nø. i Foden en større Afgravning et Par m. ind., 5-6 m. l. Søndre og sv. Side fladt indsænkede. Mærkesten i vestre Top. fredlyst. - Nr. 67-69 = "Ormhøje". Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Ormehøje". 3 x 16 m. I top Sænkning 0,3 m dyb med Jord udkastet i Nord, Vest- og Sydsiden staar med Skred. Større Afgravning i NØ. S- og SV-Side fladt indsænkede.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr. Mindre vindfælde ved NV-re højfod. Her også grantræ, der står i fare for at vælte. Bør fældes. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt tilgroet af træer, ligger i lille træbevokset område ud mod landevej ved Ørum Sø.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links