Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
15023
Sted- og lokalitetsnummer
110612-68
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/7 1903, gdr. Peter Jespersen Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen Høj, af "Ormehøje", 2 x 15 m. I top flad sænkning 3 m bred. Fod tæt tilpløjet.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVorm'hyv'. Saales kaldes tre Høje [N. nr. 175-177, svarer til sb. 67-69], der ere beliggende ca. 400 Alen S. for den søndre Ørum Bro og tæt Ø. for Vejen, som gaaer fra Vestervig gjennem Trankjær og Handrup til Ørum. De ere alle paa Matr. No. 9 i Handrup, tilhørende Jesper Pedersens Enke. Den østlige Høj er 73 Skridt Ø. for den forrige [sb. 67] og 30 Skridt fra N. Skjel. Det er en lille kjøn, grøn Høj, noget sunken i Midten, men da den er ompløjet, er den firkantet ved Foden - 19 Skridt i S-N. og 13 i Ø-V. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVormhøiene [E. 175-177, svarer til sb. 67-69]: 175 er 73 Fod i Tværmaal, 9 Fod høi, formodentlig udgravet, - 176 er af 46 Fods Tværmaal, 7-8 Fod høi, Midten udgravet, Siderne kvadratisk afksaarne, - 177 af Tværmaal 47 Fod, nu høist 6 Fod h. Toppen afgravet, men forøvrigt i god Stand. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,0 x 15 m. I Top en flad Sænkning, 3 m. br. Fod i ældre Tid for tæt tilpløjet. (N: overpløjet). Mærkesten i vestre Side, fredlyst. - Nr. 67-69 = "Ormhøje". Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Ormehøje". 2 x 15 m. I Top flad Sænkning 3 m bred. Fod tæt tilpløjet.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj af "Ormehøje". Mål: 2,0 x 13,5 x 9,5 m. Flad top med næsten helt bortslidt vegetation. Fod aftrådt hele vejen rundt. Mod N med op til 30 cm. høj, let skrånende brink uden vegetation. Mod Ø op til 60 cm. høj, let udadskrånende brink. Enkelte op til 35 cm. store sten synlige ved fod, delvis blottede ved kreaturfærdsel. S-lige højfod i mindre grad beskadiget. 1 større, op til 40 cm. høj randsten blottet. På NV-lige højside et 1 m. bredt stykke uden vegetation med op til 20 cm. høj brink. Alle beskadigelser ved højfod under 1 år gamle. M.S. ligger løst på vestre højside sammen med en dynge håndstore marksten. Ejer (ejeroplysning på skema) lover at hegne høj. Anmodede om at lægge jord på kreaturskader. Ejer hævder, at højen har set ud som beskrevet i de 11 år, han har haft ejendommen. Dette gælder også den væltede M.S. *********************************************** Genbesigtigelse 25.6.1981: Høj hegnet. M.S. rejst. Derimod ikke foretaget retablering af skader. Talte med ejerens kone, der fremførte, at jord vil blive tilført ved førstkommende pløjning af omgivende mark. JHB *********************************************** Genbesigtigelse 2.5.1983: Skader ikke udbedret, under delvis tilgroning. Afgrøde på marken. Skriftlig påmindelse bør foretages. ALO Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Omtalte ældre skader ikke længere synlige, og FMsten står fint over vestlige højfod.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links