Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
15022
Sted- og lokalitetsnummer
110612-69
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/7 1903, gdr. Peter Jespersen Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved løjnant L. Lassen Høj, af "Ormehøje", 1,8 x 15 m. Flad top.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVorm'hyv'. Saales kaldes tre Høje [N. nr. 175-177, svarer til sb. 67-69], der ere beliggende ca. 400 Alen S. for den søndre Ørum Bro og tæt Ø. for Vejen, som gaaer fra Vestervig gjennem Trankjær og Handrup til Ørum. De ere alle paa Matr. No. 9 i Handrup, tilhørende Jesper Pedersens Enke. Den søndre Høj er 35 Skridt S. for den nordvestlige Høj [sb. 67] og et Par Skridt fra Vejgrøften. Den holder 72 Skridt i Omfang, er flad ovenpaa, ubetydelig ramponeret og somme Steder lyngbegroet. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVormhøiene [E. 175-177, svarer til sb. 67-69]: 175 er 73 Fod i Tværmaal, 9 Fod høi, formodentlig udgravet, - 176 er af 46 Fods Tværmaal, 7-8 Fod høi, Midten udgravet, Siderne kvadratisk afksaarne, - 177 af Tværmaal 47 Fod, nu høist 6 Fod h. Toppen afgravet, men forøvrigt i god Stand. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,8 x 15 m., flad i Top. Mærkesten i vestre Side, fredlyst. - Nr. 67-69 = "Ormhøje". Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, af "Ormehøje", 1,8 x 15 m. Flad Top.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr. Søndre højfod ganske lidt optrådt af kreaturer. En del gamle løvtræer skæmmer højen, der nu virker meget forsømt. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført. Høj i træklædt areal ved landevej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links