Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
160370
Sted- og lokalitetsnummer
110613-206
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

På Ydby Hede i Sydthy findes en af landets største samlinger af gravhøje. "Oldtidskirkegården" kaldes den af samme grund. Der har oprindelig været omkring 50 gravhøje på det højtliggende plateau, og langt de fleste er bevaret. Nogle af højene er ganske lave, under 1 meter i højden, mens andre er helt op til 5 meter høje. Det er kun et par af højene, der er udgravet. Heri fandt man grave fra den periode af bondestenalderen, som kaldes enkeltgravskultur. De større høje stammer dog uden tvivl fra bronzealderen. Den centrale del af hedeområdet med 32 gravhøje, blev i 1915 købt til fredning af en kreds af lokale folk. Imellem højene kan man se bevarede hjulspor, der formentlig er lige så gamle som højene selv.

Original fredningstekst

Tingl.: 9/9 1915. Gdr. Diderik Jensen, Ydby Diplom Høj, 1,2 x 12 m. Flad i top.

Undersøgelseshistorie

1915
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1915
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidligere beskr. dog højere end den ældre beskrivelses 1,2 m. (1,6-1,7 m.). Uregelmæssigt afgravet på top og østre side. Mod Ø og S plantet helt op til højfod. Beplantning skønnes ikke at være 20 år gl. (7-8 m. høje graner). Ingen fotos. Vdr. afsætning: Flyfoto G96-B, 1:5000. Opt. 23.4.1971. ** Seværdighedsforklaring ** Højens seværdighedsværdi yderst ringe p.g.a. omgivende granskov, der tager en del af udsynet imod Skibsted Fj. Bevoksning: 1980: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mosklædt i skov, højen omgivet af høje graner.
2014
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links