Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
25182
Sted- og lokalitetsnummer
140504-28
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for: 2518-2, 1 Rundhøj, 16 x 1-1,5 m, stor, flad udgravning i midten, hvori ses en del håndsten. På toppen bænk. Bevokset med græs og fyr, i fyrreplantning..

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 484/53, 163/54. Sb. 14.05.04, 28-29. Stedet besøgt 7/10 53. Poul Pedersen var borte den Dag. Højene, der ligger i forkrøblet Bjergfyr-Plantage, ligger lige N.V. f. Fru Bredstrups Sommerhus, men er ikke lette at finde. De er begge meget uanselige, den sydlige ... [?] nok fredningsværdig, da hele Midtpartiet er bortgravet. Nogen landskabelig Værdi har de ikke og vil heller ikke faa, selv om Plantagen lægges om. Kan efter Omstændighederne frigives, den nordlige dog først efter Udgravning. Therkel Mathiassen
1953
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 484/53, 163/54. Sb. 14.05.04, 28-19. Ang. frigivelse af to fredede høje iforb. med en eventuel ralgravning i området. Vedlagt sagen: Besigtigelsesrapport fra Th. Mathiassen, N01. Korrespondance af d. 27/5 1953 ml. Aarhus Sten-og Gruskompagni, Havnen Aarhus og N06 v. dr. phil. Rudi Thomsen. Korrespondance af d. 29/5, 30/9, 1/10, 6/11, 7/11, 1953 ml. Aarhus Sten- og Gruskompagni, Havnen Aarhus og N01. Korrespondance af d. 21/10, 3/11 1953 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt v. Dommeren i Mariager og N01.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrivelsen. Overgroet med mandshøjt brombærkrat og delvis udgåede fyrretræer. *************************************** Genbesigtigelse 28.4.1987: Ingen beskadigelser. Trods udtynding af kratskoven omkring højen er denne stadig næsten dækket af (hovedsagelig udgåede) brombær- og rosenkrat. Beliggende ca. 50 m. S (en anelse til Ø) for nr. 2518:1. Se iøvrigt denne vedr. afsætning. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumIkke fundet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links