Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
270756
Sted- og lokalitetsnummer
170802-41
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysningsdokument aflyst af tingbogen d. 17/9-2004. Højen er for længst sløjfet. ************************************************ Høj, 1 x 16 m. Overpløjet, lidt flad til V. Skal være græsklædt og urørt fra og med efteråret 1955. (Aftale med ejeren, der har overpløjet højen af uvidenhed, dog uden at nogen større skade er sket. Ingen grund til indskriden).

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 1.3 x 16 M. Østl. og vestl. Side overpløjet. Midten lynggr. i Ager. H. t. U. i 10 Aar. 30/8 99.
1905
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidA22638-45
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 x 16 m. Overpløjet lidt flad til vest, skal være græsklædt og urørt fra og med efteråret 1955. (Aftale med ejeren, der har overpløjet højen af uvidenhed dog uden at noget større skade er sket. Ingen grund til indskriden).
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1999
Museal prøvegravning - Museum MidtjyllandHEM 3582 er prøvegravning foretaget i forbindelse med sag om råstofindvinding. Heraf er udskilt følgende sager: HEM 3705-3709, 3735-3737. Se de enkelte sager for beretninger.
1999
Museal udgravning - Museum MidtjyllandHerning Museum foretog i den 12.- 13. oktober 1999 undersøgelser på område for anlæg af et råstofområde ved Brande. På denne mark kendtes der til 4 overpløjede høje, hvoraf sb. 41 var den ene af disse. Højen var allerede blevet udgravet i 1905, hvor den registreredes som værende cirka 16meter i diameter og 1,2meter i højden. I højen blev dengang registreret to grave, der lå over hinanden. I den øverste fandtes en stridsøkse fra enkeltgravskulturen, to flintdolke og to flintpilespidser fra dolktiden. I den nederste grav fandtes en del trækul, en stridsøkse samt to samlinger af i alt 100 ravperler. Datering af gravene med stridsøkser ligger i sidste del af bundgravstid, omkring 2500f.Kr.
2004
Aflysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,S

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links