Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
340818
Sted- og lokalitetsnummer
190108-4
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Lunderskov-Gelballe. Høj, indtil 2 - 2,8 m høj, 17 - 18 m i diam. I midten stort kedelformet kra- ter til bunden. Den østlige del af højen står med stejle og noget nedtrådte sider. Et trådhegn går hen over højen i N-S, langs skellet. Bevokset med gyvel og græs. - (Højen bør være fredet, da den syner meget i terrænet). Matr.nr. 25a: Høj i skel til matr.nr. 10a, Lunderskov-Gelballe.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Højde 2.9 met. Tværmaal 18 met. Højen ligger i Skellet mellem Lodderne Mt.nr. 10 a og 25 a. Den er saavel i Toppen som i nordvestre Side endel ødelagt ved Gravninger. Bevoksning: 1979: Græs
1903
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå en mark ved Rolles Mølle hvor Statsbanerne udvandt grus, og hvor der i 1899 blev udgravet en hidtil fredet gravhøj (sb. 3), fandtes også tre mindre og knap så karakteristiske gravhøje (sb. 1-2 og 4). Disse høje var ikke fredede og blev planlagt sløjfet i sommeren 1903 i forb. med fortsat grusgravning på stedet. Udgravet af N01 i 1903.
1903
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldt til N01 af Baneingeniør C. Larsen: På en mark ved Rolles Mølle hvor Statsbanerne udvandt grus, og hvor der i 1899 blev udgravet en hidtil fredet gravhøj (sb. 3), fandtes også tre mindre og knap så karakteristiske gravhøje (sb. 1-2 og 4). Disse høje var ikke fredede og blev planlagt sløjfet i sommeren 1903 i forb. med fortsat grusgravning på stedet. Undersøgt af N01 i 1903.
1903
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRundhøj, 3,5 m. høj og 20 m. i tværmål. I den nordlige side fandtes store nedgravninger. Ifg. oplysninger havde Statsbanernes Generaldirektør Holst gravet i denne høj og fremdraget et bronzesværd. Centralt i højen på højbunden fandtes en stor oval grav. Ca. 3,8 m. lang, 2,25 m. bred, 0,75 m. høj og bestående af temmelig store sten i et tæt pakket lag. Under stenlaget fandtes en en nedgravning på omkr. 2,85 x 1,35 m. Graven var tydeligt forstyrret. Ingen oldsager eller skeletrester. Udfra formen kunne graven dateres til ældre bronzealder.
1904
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeretning indsendt til N01: Rundhøj, 3,5 m. høj og 20 m. i tværmål. I den nordlige side fandtes store nedgravninger. Ifg. oplysninger havde Statsbanernes Generaldirektør Holst gravet i denne høj og fremdraget et bronzesværd. Centralt i højen på højbunden fandtes en stor oval grav. Ca. 3,8 m. lang, 2,25 m. bred, 0,75 m. høj og bestående af temmelig store sten i et tæt pakket lag. Under stenlaget fandtes en en nedgravning på omkr. 2,85 x 1,35 m. Graven var tydeligt forstyrret. Ingen oldsager eller skeletrester. Udfra formen kunne graven dateres til ældre bronzealder.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, indtil 2-2.8 m høj, 17-18 m i diameter. I midten stort, kedelformet krater til bunden. Den østlige del af højen står med stejle og noget nedtrådte sider. Et trådhegn går hen over højen i nord-syd, langs skellet. Bevokset med gyvel og græs. Bevoksning: 1979: Græs
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Højen er noget kreaturfortrampet, der er adgang fra begge ejeres græsning for kreaturer. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Foto: F 05.58.79. S/H 05.27.79-SØ. Bevoksning: 1979: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links