Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
081231
Sted- og lokalitetsnummer
100113-20
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tidligere C-høj er fjernet. Afmeldes som fredet høj. ***************************************** Højrest, 1,7 x 23 m. I 12 m's bredde står midtpartiet af den sydlige halvdel tilbage. Lodret væg mod nord og øst og stejl væg mod vest. Kun sydsiden har højrunding.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1908
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Museal udgravning - Vendsyssel Historiske MuseumHøjen indeholdt foruden et totalt splittet centralgrav også en eller flere også ødelagte brandpletter, tolket ud fra fund af lerkarskår, trækul og brændte knogler spredt i højfylden. Nedgravet i højfylden desuden seks gruber, 90-190 cm i diam., bevaret dybde 9-22 cm, indeholdende mørk jord indeholdende trækul, ildskørnede sten og lerkarskår.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumUdgravet og sløjfet gravhøj.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links