0040 udfalden randsten eller mulig bauta 90 cm lang 1,5 m NV for høj. Set fra NV.
.
0036 tre sten i højens overflade. Set fra SV.
.
0035 bauta liggende 2 m Ø for høj. Set fra ØSØ.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462557
Sted- og lokalitetsnummer
070608-60
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/11 1925 (Gdr. Chr. Hovmand) Diplom Afmærkn.: MS (1926, Rosenberg) Stenkreds, 8 m i diameter, af 15 sten. 3 m øst for kredsen en stående bautasten, 1,1 m høj.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Stenkreds 5 m NØ for 59, ligger i tæt Krat, som umuliggør en nøjere Bestemmelse af Form, Størrelse og Bevaringstilstand. Sten konstateredes hele Vejen rundt i et Antal af 15 Stk. Diam. ca. 8 m Indenfor kredsen en lav Jordhøjning. 3 m Ø for Kredsen laa en aflang Bautasten i Jorden 1,10 m x 0,55 m x 0,40 m. Den blev rejst hvor den laa, og en Mærkesten blev sat midt mellem den og Stenkredsen, hvor et Stenfundament viste at den før havde staaet. Fredlyst. dklt. Nr. 2. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkreds 8 m i Diam, af 15 Sten. 3 m Ø for Kredsen en staaende Bautasten, 1,1 m høj.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Høj, som måler 0,8 x 11 x 11 m med stenkreds, 14 synlige, op til halvmeterstore sten. Kredsens diam.: 7 m. I højens S-halvdel ses 3 større, op til halvmeterstore sten i markoverfladen. 2 m Ø for kredsen ses en hældende bautasten, 0,5 x 1,2 m. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk14 synlige randsten. Bauta liggende 2 m øst for høj. Tre større sten i højens overflade. Udfalden randsten eller mulig bauta liggende 1,5 m nordvest for højfod - stenen er meterstor.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links