Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462540
Sted- og lokalitetsnummer
070608-41
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/11 1924 (Parcellist Rasmus Jørgensen) Diplom Afmærkn.: MS (1925, Rosenberg) Høj, 1,5 x 17 m. I foden mod vest en afgravning. Om højen rest af en stenkreds 15 m i diameter, der mangler i N og S 3 m. Øst for østfoden 2 væltede bautasten.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj ved Vejen der i S-N fører gennem Skoven, ca. 150 m fra Skovens Sydgrænse. En Afgravning af den vestlige Højfod er 7 m l. 2 m br. Højen er 17 m i Diam., 1,50 m høj. En Kreds af Sten, 15 m i Tværmaal ses 0,40 m oppe paa Højsiden. Den er nogenlunde bevaret mod Ø og V, men mangler næsten helt i N og S. 5 m Ø for Stenkredsen og 3 m fra Højfod ligger to store, aflange slanke Sten med Længderetning NV-SØ. Den nordlige er 2,00 m l, 1,00 m br. ved Midten 0,40 m tyk ov. Jorden. Den 1 m sydligere liggende er 2,30 m l. 0,90 m br. og mindst 0,60 m tyk ved Midten. Fredlyst. Fotograferet. Bevoksning: 1988: Løvtræer
1923
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 1,5 x 17 m. I Foden mod V en Afgravning. Om Højen Rest af Stenkreds, 15 m i Diam. der mangler i N og S. 3 m Ø for Ø-Foden 2 væltede Bautasten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Høj omsat med stenkreds, 23 randsten synlige. Kredsens diam.: 15 m. I N og S ses ingen sten. 3 m SØ for højfod ses 2 sten, ca. 1,7 m lange, den ene rejst. I højens N-side er en rævegrav. Bevoksning: 1988: Løvtræer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk27 synlige randsten. FM - fortidsmindesten i højfod mod SØ.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links