Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
330428
Sted- og lokalitetsnummer
190505-85
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 21/7 1913, gdr. Niels Chr. Vogt. Diplom. Høj, "Gåshøj", 4,6 x 31 - ca. 22 m (nordøst-sydvest). Top afgravet, med 1,7 m dyb sænkning, diameter ca. 10 m, randen lavest mod syd. Smal fure ned ad sydside. 7,5 m bred (nordvest-sydøst) gravning til bunden ført 5,5 m ind i siden fra sydvest. (I nordøst er den del af højen (alt i Nykirke sogn) bortgravet). Lyngklædt i ager. Gyvel, fyr, hindbær breder sig.

Undersøgelseshistorie

1913
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Skellet mellem Matr. Nr. 4a af Hinkbøl og Matr. Nr. 7c af Omme i Nykirke Sogn. Gaashøj, 4,60 m h., Diam. 31 m. Hele Toppen er bortgravet, hvorved der er fremkommet et Hul med laveste Rand mod S., 1,70 m d., ca. 10 m i Diam., fra dette gaar i S. en smal Fure ned ad Siden. I S.V. i Foden et Hul til Bunden, det gaar ca. 5,50 m ind og har en Længde af 7,50 m i Retning N.V. til S.Ø. I N. Ø. Er et stort Stykke - alt, hvad der ligger ind paa Nykirke Sogns Grund - af Fod og Side fjernet og dets Tomt beplantet, Højens Diam. Er i Retning N.Ø.-S.V. kun ca. 22 m. Lynggroet i Ager. Fredlyst 1913. I den ældre Beskr. Fejlagtig henført til Nykirke Sogn (jf. 77b)og omtalt under Nr. 1. Om denne Høj fortælles det, at en Mand, der engang for mange Aar siden red forbi den ved Nattetid, saa, at "der var Gilde i den", og at den var rejst paa Søjler. Der blev raabt til ham, at han skulde komme hen at drikke med, og man gav ham et Sølvbæger med en Drik. Denne hældte han imidlertid ned bag sin Ryg i Stedet for at drikke den og galopperede bort med Bægeret i Haanden. Han blev forfulgt og var ved at blive indhentet af Højfolket, da raabte en Stemme, at han skulde ride "etter de' bør aa et' etter de' hor (haarde)", d. v. s. bort fra Venen ind over Agrene. Da han kom hjem, saa han, at han havde spildt noget af Drikken paa Hesten, og at den havde brændt baade Haar og Skind af, hvor den var faldet. Bægeret skal endnu være et Sted i Rovst, det skal bære "nogen Indskrift, som de ikke forstod"
1916
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVedr. mindre beskadigelser af Højfoden i NNV se 994/52.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Gåshøj", 4.60 x 31- ca. 22 m (nø-sv). Top afgravet med 1.70 m dyb sænkning, diam. Ca. 10 m, randen laves mod s. Smal fure ned ad s-side. 7.50 m bred (nv-sø) gravning til bunden ført 5.50 m ind i siden fra sv. Lyngklædt i ager. Gyvel, fyr, hindbær breder sig.
1956
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links