Oversigt set fra øst
.
Oversigt set fra nord
.
Oversigt set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1204136
Sted- og lokalitetsnummer
110210-83
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for: 1204-140, 136 Tingl.: 8/11 1904. Gdr. Thomas Chr. Jensen, Tanderup Diplom Høj, 3 x 24 m. Sænkning i toppen, hvori større sten. Lyng- og græsklædt i ager. NM I: (Navnet "Grønhøj" anvendes ikke på stedet, jfr. sb 78, 1204-140).

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1904
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Højfoden og en del af højsiden er afslidt/afgravet hele vejen rundt og siden står stejlt og til dels uden bevoksning i indtil 1 m.'s højde i S. Mod SØ stikker en større sten ud af brinken. Mod N og Ø går skaden op over det meste af højsiden og minder mest om en gammel kreaturskade. I NØ ses i overfladen 3 større sten, muligvis tilhørende et gravanlæg, samt to løstliggende, muligvis randsten. Gl. sænkning i toppen. Skaderne, i hvert fald mod S, er ant. forvoldt af tyskerne, jvf. tidl. beskr. Enkelte selvsåede gran og fyr (små). Film: /33: Fra NNV, /34: Fra SV, /35: Sten i NØ fra Ø, /36: Skade i S fra Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Højen kunne efter istandssættelse få en vis landskabelig virkning. Den er anselig af størrelse. Bevoksning: 1982: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links