Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1403109
Sted- og lokalitetsnummer
110104-61
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 16,5 x 2,8 - 2,2 m. I top 5 m vid sænkning. Mindre beskadigelse mod SØ. Siden mod SV noget afgravet. Beplantet og græsgroet i ager og have.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHaahøi, har været en meget stor Høi. Skelet med et Sværd med "guldbeslaaet" Hefte skal være fundet.
1877
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMedtaget Høj, 16.5 m. i Tværm., 2.2 h. Top planeret til rund Flade, 9 m. i Tværm. Heri mod N. flad Sænkning, 4 m. vid. I Side mod SØ Brud. Siden ujevn. Beplantet og græsgroet i Ager. - E. 1877: 'Haahøj', har været meget stor. Her skal være fundet et Skelet med et Sværd med guldbelagt Fæste.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 16,5 x 2,8-2,2 m. I Top 5 m vid Sænkning. Mindre Beskadigelse mod SØ, Siden mod SV noget afgravet. Beplantet og græsgroet i Ager og Have.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyTilsyn gennemført. Træbevokset høj i have med ager mod nord og vest.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links