Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181069
Sted- og lokalitetsnummer
130903-31
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Urnegrav (stenomsat), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tidligere C-høj noteret med følgende fredningstekst: ***************************************** Højruin. 1 m høj, 9,5 m bred og 14 m lang. Største længde i Ø-V. Topkrater til bund samt afgravet højfod mod NØ og VNV. Udkastet fyld fra topkrater på og udenfor østlige højfod. I arealfredet område.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1906
Genstand givet til museum - NationalmuseetNationalmuseet modtog i 1906 ”Adskillige Urnefund fra Neder Hvolris … Viborg Amt. Indsendte af Mads Dalsgaard Nielsen, Neder Hvolris ved Breve af 12, 20, 30 1906. Kr. 80.00”. De indsendte genstande omfattede hele og dele af urner, lerlåg, blad til ragekniv, skivehovednål, bronzeknap, syle, små bronzeringe, bennåle, benknapper, ravstykker NM B8584-8641. Om genstandene er i accessionsprotokol anført: ”8610-41 ere indsendte saaledes, at hver af Samlingerne d-m laa i sin Æske, omhyggeligt behandlet mellem bomuld. Der synes ogsaa at være indre Sandsynlighed for, at hver af disse er et Urnefund. Antallet svarer nogenlunde til Antallet af Lerkar. …”. ”Sagerne 8584-8641 er fundne som Urnegrave i den østre Halvdel af en Høj paa Ejendommen Mat. 2 og 4b Neder Hvolris, Gersom S … Højen ligger synlig for Ejendommens Midte, ret V for gaarden, paa sydranden af en Bakke, Højen opgives til 3 Alen (1,9 M). Tværm. ved Bunden til 20 Alen (12-13 M). Ved afgravning af Højens østre Halvdel fremkom Lerkarrene med ca. 1 Alen (2/3 M) indbyrdes Afstand, alle enkeltvis. Alle karrene var omgivne af Sten, runde og flade, alle stod de paa en flad Sten, nogle havde Laag … Det oprindelige antal Lerkar opgives til 16. I det mindste i et af dem var der ingen Oldsager. Derimod var der Brændte Ben (ikke indsendte) imellem.”.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links