Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1403150
Sted- og lokalitetsnummer
110112-36
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 18,5 x 3,5 m. Midten bortgravet ved 6 m, vid gravning til bunden med åbning mod N. To større sænkninger i siden mod V. Overfladen noget ujævn. Sydlig fod berøres af dige (sogneskel). Græs- og gyvelbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt.
1896
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1896
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRester af et bronzesværd, som blev fundet i sø-siden af højen ved bunden i en stendynge. Fundet returneredes til ejeren.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravet Høj, 18.5 m. i Tværm., 3.5 h. I Midten ret frisk Nedgravning, 5.5 l. i Ø-V, 4 m br., naar Bund, ført ind gennem Nordsiden, kløvet til Bunden af et 3 m. vidt Skaar, hvori en Del Sten, indtil 0.8 m. i Tværm. Siden afgravet og ødelagt ved talrige Brud. Lynggroet og gyvelbevokset i Hede og Ager. - Midt paa Højbunden fandtes ved Udgravningen en Stendynge, hvoraf Rester endnu sidde i Udgravningens Sider. Heri et itubrudt Bronzesværd, indsendt 1896 (Journ. Nr. 197/96), men tilbagesendt som værende ganske uden Betydning. E. 1877: Ødelagt.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 18,5 x 3,5 m. Midten bortgravet ved 6 m vid Gravning til Bunden med Aabning mod N. To større Sænkninger i Siden mod V. Overfladen noget ujævn. Sydlig Fod berøres af Dige (Sogneskel). Græs- og gyvelbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager, bevokset med spredte træer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links