Oversigt set fra syd
.
Hulning i højtop som iflg. infoskilt altid står fuld af vand. Set fra sydøst
.
Oversigt set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1204168
Sted- og lokalitetsnummer
110213-50
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Udateret (dateret 375 e.Kr. - 1536 e.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

1943: Høj, 1,5 x 16 m, flad top med forskellige huller. Lynggroet i hede. Iflg. ejerens oplysning har dr. Heiberg fra Thisted i ældre tid gravet efter guld i den. 4 små fordybninger skal være spor heraf. Ejeren selv grov efter vand i den, som en nabo mente vilde findes der, men måtte holde op, da han "ikke kunne være der". 1987: Høj, 1,5 x 16,0 m. I plantage.

Undersøgelseshistorie

1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kvindehøj", 1,7 x 16 M., flad i Top og her med en nogle Aar [før 1913] gammel Gravning, 3 M. br., 3/4 M. dyb. Mindre Indgravning i Foden mod Nø. Lynggroet. Stedligt Sagn: En Kvinde, der har dræbt sit Barn, er begravet her. Vandet bliver staaende i Tophullet. Man vil vide, at der for en Del Aar siden [før 1913] i Højen er fundet en Kiste af sammensømmede Fjæle og deri en Hornkam, ingen Skeletdele. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer
1913
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1.5 x 16 m, flad Top med forsk. Huller. Lynggroet i Hede. Iflg. Ejerens Opl. har "dr. Heiberg" fra Thisted, i ældre Tid gravet "efter Guld" i de fire smaa Fordybninger skal være Spor heraf. Ejeren selv grov efter Vand i den, som en Nabo mente vilde findes der, men maatte holde op, da han "ikke kunde være der".
1943
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Fredes. Nu gravet til bunds i midten ved et 4 x 4 m. bredt og 1,5 m. dybt hul. Overfladen besk. v. plantefurer. Bev. tyndes/fjernes. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,5 x 16,0 m. I plantage.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i lille palntage med vanresti. Info-tavle.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links