Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
290352
Sted- og lokalitetsnummer
180604-61
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Magehøj", ca. 3 x 32 m. Firkantet afpløjet. Græs i ager. Top flad. Hegn på vestsiden. Nordsiden ud mod have, her stenhøj. Under krigen et be- skyttelsesrum i siden, nu atter tilkastet.

Undersøgelseshistorie

1896
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1904
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 3,0 x 28,0 x 21,0 m. "Magehøj". Top flad, Ø-siden afgravet mod køkkenhave, N-side lidt afgravet og forsynet med stenhøjsanlæg, V-siden afkørt af markvej, S-siden nogenlunde intakt, alle skader gamle og tilgroede. Ca. 30 m. Ø for højen oplagsplads for gammelt jern, bilvrag etc. gående i retning N/S, mod Ø afgrænset af N/S-gående, ret nyplantet 3-rækket læhegn i en afstand fra højfod af ca. 55 m. Ved samtale med ejer oplystes det, at oplagspladsen er etableret før 1961. (Er den læhegnssag afsluttet ? De mellem ejeren og FF aftalte Ø/V-gående læhegn er ikke plantet, der er plantet som foreslået af Hedeselskabet). Sagen skal behandles på stedet 5/5-82 efter anke til Overfredningsnævnet. ÅF53-4792. 3/11: Tlf. til GK: Overfredningsnævnet tillod det N/S-gående hegn mod indskrænkning af skrotpladsen og slørende beplantning omkring den. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links