Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
50336
Sted- og lokalitetsnummer
060101-132
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af høj, ca. 2,5 m høj, ca. 18 m lang (N-S) og ca. 8 m i tværmål (Ø-V). Stærkt afgravet fra øst og vest. Nedskåret i midten. Græsklædt med træer og buske i ager.

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJordhøy V. Byen. Den halve Deel i V. Side udgravet. For oven ligger en langagtig Steen, formodentlig en Bautasteen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1819
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lille Høj, gjennemgravet og i det hele taget ødelagt. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af Høj, ca 2,5 x 18 m i N-S, 8 m i Ø-V. Stærkt afgravet fra Øst og Vest. Nedskåret i Midten. Græsklædt med Træer og Buske i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 7,75 x 18 x 8 m. SØ-NV og S.. I ager i skov. Foden afpløjet mod Ø og V. SØ-NV også let afpløjet ved N og S fod. Kun Ø-ligste højfod fjernet, ½ delen af højen i V fjernet. 2 nedgravninger i højen gl grøft fra NØ. NØ-SV, ca. 1½ m bred gravet indtil midten af højen, o,75 m dyb. 1,5 m nord for gl grøft 2,5 m SV-NØ. 1 m x 0,6 m dyb nedgravning. Antagelig jordhule. Sekundær i forhold til gl grøft, men ikke nogen ny nedgravning. Nyt hul er indgravet fra gl. grøft. Omkring højen i S.V , som er dyrkningsfrizone, 1 m bred i V. Trekant formet i S. 8 m lang. Firkantet i N, 10 x 6 m. Tæt bevoksning, stor gl. eg S for centrum. En del røn, kirkebær, hassel, tjørn, pil, eg. Tæt tjørne og brombærkrat i skel mod V. Stendynge ved højens NV fod samt ved S og Ø fod. En hel del marksten på V delen af højen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links