Oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
190975
Sted- og lokalitetsnummer
130805-89
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,5 x 15 m, Ø-siden velbevaret, de andre 3 sider afskå- ret og står med 1,75 m høj brink.

Undersøgelseshistorie

1864
Genstand givet til museum - Viborg MuseumI 1863 køber Oldsagssamlingen i Viborg flere oldsager, der angives at være Fundne i "østerkanten" af en Høi hos Gaardsmand Mads Christensen i Rogenstrup. Fundene omfatter en urne(445), to bronzenåle (446-447) og to stykker af bronzerageknive (448).
1864
Genstand givet til museum - Viborg MuseumI 1864 modtager Oldsagssamlingen i Viborg flere oldsager, der angives at være Fundne ved planering af en Høi hos Gaardsmand Mads Christensen i Rogenstrup. Fundene omfatter fire lerkar (554-555-556-557) heraf to med lerlåg (555a-556a) samt to bronzerageknive (558-559) og to bronzesyle (560-561).
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumNyregistrering af genstande til Museernes Samlinger samt af lokaliteter til DKC. Bruun henfører fundene 554-561 til sb. 89. Det synes mere rimeligt, at det er fundene 445-448 (som Bruun åbenbart ikke har været opmærksom på), der skal henføres til højen, da de er fra samme lodsejer og angivet at være fundet i 'østerkanten' af en høj, sådan som lodsejeren har sagt til Bruun. Hvis dette er korrekt, synes det rimeligt at henføre fundene 554-561 til en udjævnet (planeret) høj og det kunne i så fald være den nærliggende nu overpløjede høj sb 94, da de øvrige registrerede høje i området er bevaret (i større eller mindre grad) og er fredede. Det kan dog ikke udelukkes, at der er tale om fund fra en ikke registreret, helt fjernet gravhøj i området. Genstandene 446 omfatter udover en urne med rester af låg tre syle, heraf den ene med mulige rester af skaftet, samt dele af to rageknive. Genstandene er formodentlig fra yngre bronzealder per. IV-V. Genstandene 554-561 omfatter en ragekniv med forudbøjet hestehovedgreb samt en ragekniv med tilbagebøjet furglehovedgreb, der begge dateres til yngre bronzealder per. IV. Samme datering gælder formodentlig sylene og mindst to af urnerne. De to sidste urner er givetvis også fra yngre bronzealder.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links