Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
181066
Sted- og lokalitetsnummer
130903-68
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Urnegrav (stenomsat), Bronzealder (dateret 900 f.Kr. - 701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Skamris høj, 2 x 14 m. Lyngklædt, i ager. 2/3 del bortgravet i øst- og vestside. Centralgrav måske urørt. Egnet til undersøgelse. (Tidl. C-høj. Fjernet, nu dyrket mark. Afmeldt 7.5. 1999/MBE)

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Køb af genstand til museum - Viborg MuseumViborg Stiftsmuseum køber i 1941 en samling bronzegenstande. "Fundet hidrører fra en Urnegrav i Rester af Høj "Skamrishøj" paa Gaardejer Skaarup Søndergaards Ejendom i Troestrup, Hersom sogn Matr. No. 2A. - Urnen var omsat med Sten, uden Laag. Den var hel men knustes efter optagelsen."
2011
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumRegistrering af genstande til Museernes Samlinger og af fund/lokaliteter til Fund og Fortidsminder.Der er tale om et relativt rigt gravfund, da det rummer hele 6 bronzer. Desuden er ragekniven (med skibsafbildning) omviklet med læderstrimmel, lancetten indsat i 'læderetui' og sylen har rester af træskaft.
2016
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumDigital registrering: 06741X6741a: Lille uornamenteret lancet. Baudou's type V A, jf. Baudou 1960:164 nr. 53. 06741x6147b: Ragekniv med tilbagebøjet spiralgreb og lige ryg. Æggen er beskyttet af læder omviklet med læderstrimler. Bl. a. ornamenteret med skibsafbildning, jf. nærmere beskrivelse (i den grad det er muligt) i: Kaul 1998: Ships on Bronzes. Catalogue p. 98 no. 239. Baudou's type XI B4a, jf. Baudou 1960:210 nr. 37. 06741x6741c: Pincet med tre bukler. Baudou's type XII C, jf. Baudou 1960:221 nr. 16. 06741x6741d: Bronzesyl med dele af træskaft bevaret. 06741x6741e: Bronzenål i form af en vortehovednål (warzenkopfnadel) med bøjet stilk. Baudou's type XXV A1a, jf. Baudou 1960:260 nr. 23. 06741x6741f: Bronzeknap i form af en uornamenteret dobbeltknap. Urne og brændte ben ikke bevaret. Det samlede fund er en daterende grav fra per. V, jf. Baudou 1960:1960:316, nr. 305.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links